ιατρός

Category: ιατρός
εγκυμοσύνη
Η θρομβοφιλία μπορεί να είναι κληρονομική, μπορεί όμως να είναι και επίκτητη. Μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας, μπορεί και όχι. Μπορεί η mom-to-be να πρέπεινα κάνει αντιπηκτικές ενέσεις, αλλά μπορεί και όχι.