φράσεις που δεν θέλει να ακούσει μια μαμά

Category: φράσεις που δεν θέλει να ακούσει μια μαμά
νέα μαμά
Είμαστε σίγουροι ότι έχετε τις καλύτερες προθέσεις να υποστηρίξετε τη φίλη, τη συνάδελφο ή το μέλος της οικογένειάς σας που μόλις έγινε μαμά.