Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου - Γαρταγάνη

Category: Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου - Γαρταγάνη
ευρωκλινική
Στην Ελλάδα το 60% των παιδιών εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα κοινού τσιγάρου με δυσμενείς και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία τους.