το παιδί μου ζωγράφισε τον τοίχο

Category: το παιδί μου ζωγράφισε τον τοίχο
σωματείο ελίζα
Το άρθρο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το έντυπο «Γονιός γίνεσαι μέρα με τη μέρα ‒ Σκέψεις και Συμβουλές για Γονείς Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας» που έχει εκδοθεί από το Σωματείο ΕΛΙΖΑ.