18 καλοκαίρια

Category: 18 καλοκαίρια
καλοκαίρι
Έπειτα από μια εύθραυστη άνοιξη, όταν ολόκληρος ο κόσμος μας κατέρρευσε, ήρθε το καλοκαίρι με τις σταθερές του.