ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων

Category: ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
FGM
Στην Κένυα πάνω από 4.000.000 κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, μια πρακτική που η χώρα απαγόρευσε το 2011, αλλά χωρίς να βρει μεγάλη απήχηση.