Μάντη Περσάκη

Category: Μάντη Περσάκη
Μάντη Περσάκη
Είναι μια γυναίκα που συνεχώς εξελίσσεται. Έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια και αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα ονόματα στον χώρο του fitness.