σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης

Category: σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης
Μικροδρόμιο
Οι δεξιότητες αποτελούν απαραίτητο εφόδιο και γι’ αυτό στο Μικροδρόμιο καλλιεργούνται από την πρώιμη κιόλας προσχολική ηλικία.