δυσκολίες εγκυμοσύνης

Category: δυσκολίες εγκυμοσύνης
Pregnancy
Η περίοδος της εγκυμοσύνης για όλα τα ζευγάρια είναι δύσκολη, άλλα και ταυτόχρονα μαγική. Για τον Yehuda Devir ήταν επιπλέον και χιουμοριστική.