ψαλίδι

Category: ψαλίδι
ψαλίδι
Το ψαλίδι δεν βοηθά τα παιδιά μόνο να κόψουν. Είναι μια σημαντική δεξιότητα που αρχίζουν να αναπτύσσουν σταδιακά από τα 3 έτη. Με το ψαλίδι, τα παιδιά εξασκούν τη λεπτή κινητικότητα, δηλαδή τα δάχτυλα και τη λαβή τους.