αναλφαβητισμός

Category: αναλφαβητισμός
πανδημία
Αν η πανδημία και η καραντίνα δοκιμάζουν, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, κάθε παιδί του πλανήτη που τις βιώνει, με συνέπειες όπως κοινωνική απομόνωση, παρατεταμένη έκθεση σε οθόνες, αυξημένος κίνδυνος ψυχικών διαταραχών, ούτε που μπορούμε να φανταστούμε, οι περισσότεροι από εμάς, σε ποια κατάσταση