μαθητές φτιάχνουν βρύσες

Category: μαθητές φτιάχνουν βρύσες
Teenager
Το νερό αποτελεί έναν φυσικό πόρο που όλοι στην Ελλάδα θεωρούμε δεδομένο, καλό όμως θα ήταν γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύτιμος είναι, αλλά και τον τεράστιο κίνδυνο του να εκλείψει.