μωρά ουράνιου τόξου

Category: μωρά ουράνιου τόξου
Baby
Στην εποχή που γεννήθηκα δεν υπήρχε ο όρος «παιδιά του ουράνιου τόξου», αλλά είμαι ένα από αυτά.