μωρά μετά από απώλεια κύησης

Category: μωρά μετά από απώλεια κύησης
Baby
Στην εποχή που γεννήθηκα δεν υπήρχε ο όρος «παιδιά του ουράνιου τόξου», αλλά είμαι ένα από αυτά.