σ'υμβουλος γονιμότητας

Category: σ'υμβουλος γονιμότητας
Getting Pregnant
Ζητήσαμε από τη μαία, μαμά και σύμβουλο γονιμότητας Εύη Συνοδινού να μας εξηγήσει σε ποιες γυναίκες απευθύνεται και με ποιον τρόπο μπορεί να τις βοηθήσει.