δυσαριθμησία

Category: δυσαριθμησία
Learn
Ο ορισμός των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αναφέρεται σε δυσκολίες στη μάθηση, την κατανόηση της ομιλίας, την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά.
δυσαριθμησία
Μπορεί οι περισσότεροι να είμαστε εξοικειωμένοι με τη δυσλεξία, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη δυσαριθμησία...