Παύλος

Category: Παύλος
μονογονεϊκή οικογένεια
Η Κατερίνα Μαντά κι ο γιος της Παύλος, εδώ και 4 περίπου χρόνια έχουν δημιουργήσει το ιδανικό σχήμα μιας μονογονεϊκής οικογένειας: Ένα «παρεάκι» που θέλεις να παίξεις μαζί του.