Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα: Μύθοι και πραγματικότητες

Εύα Ανυφαντή
Sat, 09/01/2021 - 08:49

“Το παιδί μου είναι υπερκινητικό, δεν συγκεντρώνεται, είναι μονίμως αφηρημένο, δεν έχει καθόλου υπομονή, νευριάζει εύκολα...”, όλα συμπτώματα της ίδιας διαταραχής, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Η Σοφία Παπαφάνη και η Δώρα Χαρατσάρη, δημιουργοί του Κέντρου Ειδικής Αγωγής λογοcare, μάς λύνουν όλες τις απορίες σε σχέση με τη Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα, τη γνωστή σε όλους μας ΔΕΠ-Υ.

Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Μύθος #1: Η ΔΕΠ-Υ παρουσιάζεται μόνο στα αγόρια

Πραγματικότητα: Η ΔΕΠ-Υ παρουσιάζεται περισσότερο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια σε αναλογία 3:1, αλλά δεν εμφανίζεται μόνο στα αγόρια.

Μύθος #2: Η ΔΕΠ-Υ σχετίζεται με χαμηλή νοημοσύνη

Πραγματικότητα: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορούν να έχουν νοημοσύνη ίση ή και υψηλότερη από τον μέσο όρο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η ΔΕΠΥ συνυπάρχει με χαμηλή νοημοσύνη.

Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Μύθος #3: Όλα τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι υπερκινητικά

Πραγματικότητα: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορεί να παρουσιάζουν υπερκινητικότητα αλλά όχι πάντοτε, γιαυτό υπάρχει και η παύλα ανάμεσα στην ονομασία ΔΕΠ-Υ. Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν μόνο δυσκολία προσοχής.

Μύθος #4: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δεν μπορούν ποτέ να συγκεντρωθούν

Πραγματικότητα: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συγκεντρώνονται σε δραστηριότητες που τους αρέσουν πολύ. Δυσκολεύονται εξαιρετικά να παραμείνουν συγκεντρωμένα σε δραστηριότητες που τα δυσκολεύουν ή που επαναλαμβάνονται.

Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Μύθος #5: Η ΔΕΠ-Υ εξαφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου

Πραγματικότητα: Τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ παραμένουν και στην ενήλικη ζωή ενός ατόμου.

Μύθος #6: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορούν να έχουν καλύτερη συμπεριφορά αν θέλουν

Πραγματικότητα: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορεί να προσπαθούν πολύ σκληρά ώστε να έχουν καλή συμπεριφορά και ακόμα να αδυνατούν να παραμείνουν ήσυχα, ακίνητα ή συγκεντρωμένα.

Μύθος #7: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ χρειάζονται αυστηρότητα και τιμωρίες

Πραγματικότητα: Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ χρειάζονται όρια, κανόνες και σταθερό πρόγραμμα. Τα συχνά διαλείμματα επίσης, βοηθούν στην καλύτερη απόδοσή τους.

Μύθος #8: Τα φάρμακα θεραπεύουν τη ΔΕΠ-Υ

Πραγματικότητα: Τα φάρμακα δεν θεραπεύουν την ΔΕΠ-Υ αλλά μπορούν να μετριάσουν προσωρινά τα συμπτώματα, συνδυαστικά πάντοτε με την ενσωμάτωση άλλων στρατηγικών παρέμβασης.

Διάσπαση Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Keep in mind...

Επειδή όλα τα παιδιά είναι ανυπόμονα, υπερκινητικά και ανυπάκουα δε σημαίνει πως όλα έχουν ΔΕΠ-Υ. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό προκειμένου να εξετάσει το παιδί σας και να διαπιστώσει αν πράγματι έχει ΔΕΠ-Υ πριν προχωρήσετε από μόνη σας σε οποιαδήποτε "διάγνωση". 

Σοφία Παπαφάνη και η Δώρα Χαρατσάρη, δημιουργοί του Κέντρου Ειδικής Αγωγής λογοcare

Ευχαριστούμε θερμά τη Σοφία Παπαφάνη και τη Δώρα Χαρατσάρη, για τις πολύτιμες συμβουλές.